Departamentul de mecanizare

Departamentul nostru modern de echipamente și utilaje garantează logistica pentru toate șantierele, stațiile de asfalt, stațiile de betoane și balastiere în timp util. Închiriem utilaje și echipamente la terți în funcție de cerințe.

Cu cele aproximativ 90 de utilaje și echipamente acoperim toate domeniile în care suntem activi în România. În plus, departamentul de logistică oferă diverse servicii tehnice către domenii adiacente. Toate utilajele, echipamentele şi vehiculele de transport (camioane, autoturisme, duble cabine) beneficiază de întreținere și reparații profesionale în cele două ateliere proprii.

VOILA_REP_ID=C1257F54:004387CB