Reabilitare Calea Poplăcii | Sibiu

Durata contractului: 07/2012 până în 11/2013
Lucrări: 1,7 km, 24.000 mc săpătură,10.500 mc
10.500 mc balast, 4.450 mc piatră spartă, 4.050 to asfalt, 2.030 to MASF
Valoarea contractului: 3,2 mil euro

În perioada iulie 2012 – noiembrie 2013 Geiger Transilvania SRL a desfășurat lucrări de reabilitare și modernizare a străzii Calea Poplăcii din Sibiu. Strada care măsoară 1,7 km a fost complet reabilitată și modernizată, atât în ceea ce privește carosabilul cât și trotuarele, zonele verzi și sistemul de circulație. Beneficiarul proiectului a fost Primăria Sibiu. Lucrările la rețelele de utilități au presupus reabilitarea rețelei de transport de apă și înlocuirea rețelei de distribuție de apă și canalizare pluvială. Carosabilul a fost refăcut în întregime, pe o suprafață de peste 2.1000 mp. Au fost executați 24.000 mc de săpătură, s-au așternut 4.450 mc de piatră spartă, 10.500 mc de balast, 4.050 to asfalt BAD25 și 2.030 to MASF. Au fost modernizați
11.200 mp de trotuare și s-au amenajat 3.700 mp de parcări. De asemenea, au fost realizate 2 sensuri giratorii cu raze de 3,5 și 11 m. Au fost marcate piste pentru biciclete pe ambele sensuri iar în zonele verzi au fost plantați copaci.

VOILA_REP_ID=C1257F54:004387CB