Reparații capitale Cartier Hipodrom, Sibiu

Durata contractului: august 2016 – iulie 2019
Lucrări: 28.865 m²carosabil reabilitat, 21.314 m²parcări cu grilă înierbată, 19.953 m²trotuare, 12.791 ml borduri mari, 12.305 ml borduri mici, 22.468 m³balast, 10.529 m³piatră spartă, 9142 to asfalt
Valoarea contractului: 2,6 mil euro

Modernizarea unui cartier important al Sibiului

În perioada august 2016 – iulie 2019 Geiger Transilvania SRL a desfășurat lucrări în cadrul proiectului ”Reparații capitale Cartier Hipodrom”. Beneficiarul lucrării a fost Primăria Sibiu, valoarea totală a lucrărilor fiind de aprox. 2,6 milioane euro.

Proiectul a presupus modernizarea a 3 zone din cartierul Hipodrom prin executarea lucrărilor de infrastructură a drumului, realizarea infrastructurii pentru cablaj metropolitan, parcări cu grile înierbate, canalizare pluvială, amenajarea zonelor verzi și a unor locuri de joacă pentru copii, reabilitarea iluminatului public și semnalizarea rutieră.

VOILA_REP_ID=C1257F54:004387CB