Reabilitare străzi în Municipiul Sibiu (BERD 1, 2, 4)

Durata contractului: iulie 2016 – august 2018
Lucrări: 10.100 ml canalizare, 8.000 ml rețea de apă, 35.400 m²trotuare, 12.865 ml canalizare metropolitană, 20.120 to asfalt
Valoarea contractului: 5,5 milioane euro

45 de străzi modernizate

În perioada iulie 2016 – august 2018 Geiger Transilvania SRL a desfășurat lucrări de reabilitare și modernizare a mai multor pachete de străzi în Municipiul Sibiu finanțate prin împrumuturi acordate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). În total au fost modernizate 45 de străzi în lungime totală de 12,6 km. Beneficiarul lucrării a fost Primăria Sibiu. 

În cadrul proiectelor au fost executate lucrări de alimentare cu apă potabilă, canalizare menajeră, canalizare pluvială și metropolitană, s-au modernizat drumurile și trotuarele, a fost înlocuit iluminatul public și s-au plantat 350 arbuști. 

VOILA_REP_ID=C1257F54:004387CB