Proiect de transport urban Sibiu

Durata contractului:       
   
06/2006 până în 07/2007
Lucări: 7.000 m³ balast pentru suprastructură,
16.830 to asfalt, 12.700 m borduri

Reabilitare a străzilor principale

În perioada iunie 2006 – iulie 2007, Geiger Transilvania regiunea Sibiu, a desfăşurat în calitate de subcontractor lucrări de reabilitare a strazilor principale Str. Rahovei, Calea Dumbrăvii şi Andrei Saguna cât şi a Pieţei Unirii, inclusiv trotuare.

Pentru aceasta a fost nevoie de livrarea şi aşternerea a 7.000 mc de pietriş şi piatră spartă pentru suprastructură, 64.000 to asfalt (din care 16.830 to asfalt aşternute pe străzile de mai sus) şi 12.700 m borduri.

VOILA_REP_ID=C1257F54:004387CB