Proiect de reabilitare drum DN17 - lot 4R7

Durata contractului:       
 
12/2004 până în 11/2007
Lucări: 32,1 km
108.166 m³ excavare
155.000 m³ balast
152.700 to asfalt

32,1 km drum naţional nou

Geiger, în asociere cu un partener german, a desfășurat lucrări de reabilitare a DN 17, în lungime de 32,1 km, drum care face legătura între oraşele Bistriţa şi Tureac. Beneficiarul lucrării a fost CNADNR. Drumul existent a fost lărgit pe o distanţă de 32,1 km.

Banda de circulaţie existentă, din beton, a fost detensionată şi în noile zone de acostament a fost turnat un strat corespunzător de balast. A urmat în continuare: 17 cm AntiCrackLayer (sort 0-40), 10 cm strat de bază AB2, 4 cm strat de binder BAD 25,4 cm strat de uzură SMA 16. Pe o distanţă de 5,6 km drumul s-a lărgit la 4 benzi. S-au mai construit: 1,3 km zid de sprijin, 30 km sanţuri betonate şi rigole carosabile, 3,4 km parapeţi, 10600 mp locuri de parcare şi staţii de autobuz, 8200 mp trotuare, 1200 accese, 49 podeţe de trecere din beton prefabricat, 6 poduri şi 3 treceri peste calea ferată. Au mai fost reabilitate 4 poduri şi 16 podeţe. Au fost relocate  conducte de gaz,  linii de curent, linii de telecomunicaţii şi conducte de apă.

VOILA_REP_ID=C1257F54:004387CB