Proiect de reabilitare DN17 - lot 4R6A

Durata contractului: 11/2007 până în 02/2010
Lucări:   52,4 km
173.100 m³ excavare,
308.400 m³ balast
271.300 to asfalt

52,4 km drum naţional nou

Geiger, în asociere cu un partener german, a desfășurat în perioada noiembrie 2007- februarie 2010 lucrări de reabilitare a DN 4R6/A care face legătura între oraşele Dej şi Bistriţa, beneficiar fiind CNADNR. Drumul existent, având o lungime de 52,4 km a fost lărgit de la 7 m la 7m+3m acostament asfaltat. Banda de circulaţie existentă, din beton, a fost detensionată şi în noile zone de acostament a fost turnat un strat corespunzător de balast.

A urmat în continuare: 17 cm ACL (0+40), 10 cm strat de bază AB2, 4 cm strat de binder BAD 25, 4 cm strat de uzură SMA 16. S-au mai construit : 5,7 km zid de sprijin, 50,7 km sanţuri betonate şi rigole carosabile, 20,1 km parapeţi, 86 locuri de parcare şi staţii de autobuz, 29,9 km trotuare, un sens giratoriu, 2.100 accese, 56 podeţe de trecere din beton prefabricat şi un pod. Au mai fost reabilitate 7 poduri şi 43 podeţe. Au fost relocate 5,7 km conducte de gaz, 15,1 km linii de curent, 86,3 km linii de telecomunicaţii şi 10,6 km conducte de apă.

VOILA_REP_ID=C1257F54:004387CB