Proiect de modernizare străzi în Orlat

Durata contractului: 07/2012 până în 07/2013
Lucări:   5,2km
30.000 mc săpătură,
14.500 mc balast
8.500 to asfalt

Străzi noi în Orlat

În perioada iulie 2012 – iulie 2013 Geiger  a desfăşurat lucrări de modernizare a tramei stradale pe 9 străzi în localitatea Orlat, Județul Sibiu. Beneficiarul lucrării a fost Primăria Comunei Orlat.  

Cele 9 străzi existente în lungime totală de 5,2 km au fost modernizate și reabilitate, pentru aceasta executându-se 30.000 mc săpătură, s-au folosit 14.500 mc balast și nisip şi s-au aşternut 8.500 to asfalt. S-au construit 77ml de ziduri de sprijin, au fost pavați 14700 mp de trotuare şi au fost amenajați 12.100 mp de zone verzi.

VOILA_REP_ID=C1257F54:004387CB