Proiect de apă canal la Mediaș

Geiger Transilvania S.R.L. împreună cu un partener extern au semnat la începutul lunii iulie un contract în valoare de 133 milioane lei cu Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș.

Proiectul prevede reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare, conducte de aducţiune şi gospodărie de apă în Municipiul Mediaș, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene relevante

Durata de execuție a lucrărilor este de 31 de luni, după primirea ordinului de începere a lucrărilor.

VOILA_REP_ID=C1257F54:004387CB