Iaz batal 30 ha- Târgu Mureș


 
Durata contractului: 07/2014-09/2020
Lucrări: S-au folosit: 497.460 m3 material granular (pietriș, balast), 236.300 m3 pământ, 36.000 m3 pământ vegetal, 356.000 m2 geotextil de separație și ranforsare SEFITEC PP80, 275.000 m2 geocompozit bentonitic, 275.000 m2 geocompozit drenant, 26.840 m2 saltea antierozională
Valoarea contractului: 51,5 milioane RON + TVA 

Închiderea depozitului de deșeuri periculoase

În perioada 2014-2020 Departamentul Proiecte Mari al Geiger Transilvania S.R.L. a derulat lucrările de proiectare și execuție în cadrul proiectului „Reabilitarea sitului poluat istoric – Iaz batal 30 ha - Târgu Mureș”. Proiectul prevede închiderea depozitului industrial de deșeuri periculoase provenite din procesul de fabricare a îngrășămintelor complexe (NPK) în cadrul combinatului chimic S.C. Azomureș S.A. Rezultatul reabilitării constă în reducerea poluării mediului și redarea circuitului economic a zonei ca suprafață înierbată cu restricții privind folosința.

Soluția de închidere a fost aceea de impermeabilizare cu un sistem care să prevină pătrunderea în masa de șlam a apelor din precipitații și asigurarea colectării apelor convențional curate cu eliminarea lor direct în emisar.

Pentru depășirea problemelor de stabilitate și portanță provocate de starea sub-consolidată și umiditatea excesivă a șlamului, s-a recurs la folosirea unui geosintetic cu dublu rol, de separație și ranforsare, precum și compartimentarea suprafeței iazului în celule mai mici prin construirea de diguri intermediare.

VOILA_REP_ID=C1257F54:004387CB