Extinderea Școlii N. Iorga, Sibiu

Geiger Romania a semnat un contract cu Primăria Sibiu pentru reproiectarea tehnică și execuția lucrărilor de extindere a școlii N. Iorga, precum și construcția sălii de sport. Termenul de finalizare a lucrărilor este de 12 luni (2 luni proiectare și 10 luni execuția lucrărilor).  Proiectul prevede construcția unui nou corp de clădire, cu parter și 2 etaje, care include 22 de săli de clasă, 1 laborator de chimie, sală profesorală, grupuri sanitare  și construcția unei săli de sport în suprafață de peste 700 mp.

 
VOILA_REP_ID=C1257F54:004387CB